Cennik

Cennik i tabela Opłat Dodatkowych

Cennik dla Roweru standardowego

Opłata za wypożyczenie.

Kwoty z poszczególnych przedziałów czasowych

sumują się.

 

Przedział czasowy

Wartość brutto

od 1. do 30. minuty

bez opłat

od 31. do 60. minuty

2 zł

Druga godzina

6 zł

Trzecia godzina

10 zł

Czwarta i każda kolejna rozpoczęta godzina

14 zł

Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia

200 zł

Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie roweru

standardowego

2000 zł

standardowego z fotelikiem

2800 zł

Opłaty Dodatkowe

Opłata inicjalna

15 zł

Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu

10 zł

Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń

200 zł

Pozostawienie Roweru na Stacji bez zabezpieczenia

100 zł

Pozostawienie Roweru w innym miejscu niż Stacja dedykowana*

50 zł +5 zł/km

Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru

100 zł

Nieautoryzowany przejazd

100 zł

Wykorzystanie Roweru w celach komercyjnych

200 zł

Podane w tabelach opłaty zawierają podatek VAT

*5 zł/km – odległość liczona od miejsca pozostawienia Roweru do najbliższej Stacji